Hälve. Amplituud

Tasakaaluasendiks nimetatakse pendli asendit, kus kehale mõjuvad jõud on tasakaalustatud. Tasa­kaa­luasendis seisab keha kas paigal või liigub inertsist tulenevalt maksimaalse kiirusega.

158

Hälve on keha kaugus tasakaaluasendist. Amplituud on keha maksimaalne hälve. Amplituudasendis sei­sab keha paigal, täpsemalt – amplituud­asendis muutub keha kiiruse suund.

Sildid
results loading