Järgarvud. Порядковое числительное

embarrassing-moment-smiley-emoticon

Järgarvud.  Порядковое числительное

venek21

Alates 11-st moodustatakse järgarvsõnad niimoodi:

  • -ый
  • -ая
  • Ь –      -ое
  • -ые

 

Liitjärgarvsõnades on ainult viimasel sõnal järgarvuvorm. Ülejäänutel on põhiarvu kuju.  Тысяча девятьсот шестьдесят перв-ый  год.

Järgarvsõnad muutuvad aunsuses nagu omadussõnad vastavalt sole ning käändele, mitmuses – ainult käändele, sest kõigis kolmes soos on ühesugused lõpud.

venek22

 

double-thumbs-up-smiley-emoticon

ERANDID

venek23

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading