Jõud

Jõud F iseloomustab vastastikmõju tugevust või ägedust. Jõud on vektoriaalne suurus, mistõttu me peame joonistel alati näitama vastava vektori pikkust ja suunda. Jõud nende kehade vahel, mille mõõtmeid võib mitte arvestada, on kas tõuke- või tõmbejõud. Jõud mõjub alati mingile kehale. Enamasti me saame ka näidata seda keha, mille poolt põhjustatud jõud teisele kehale mõjub. Väli on see, mis teeb jõu tekkimise võimalikus. Ühe keha poolt tekitatud välja olemasolu saame me kindlaks teha ainult jõu kaudu, mis mõjub teisele kehale.

results loading