Juhid. Dielektrikud

Selliseid materjale, milles laengud saavad vabalt liikuda, nimetatakse elektrijuhtideks.

Elektrijuhid on näiteks: metallid, soolade-, hapete- ja leeliste vesilahused.

Materjale, milles laengud liikuda ei saa, nimetatakse mittejuhtideks ehk dielektrikuteks ehk isolaatoriteks.

Isolaatorid on näiteks: kummi, enamik plastikuid, klaas ja kuiv puit. NB! Enamik sooli (ka aluseid ja happeid) kristalliseerunud olekus, samuti täiesti puhas (destilleeritud) vesi on dielektrikud.

Laetud keha ühendamist elektrijuhi abil Maaga, nimetatakse maandamiseks – selle tulemusena juhitakse kehale kogunenud laeng maapinda ning keha muutub pärast laengu kaotamist inimeste jaoks ohutuks.

 

Juhid ja isolaatorid

results loading