Käänded

embarrassing-moment-smiley-emoticon

KÄÄNDEKATEGOORIA 2

Eelnevast selgus, et kahe keele käänete vahel seoseid otsida ei olegi eriti mõtet. Keeled on väga erinevad ning otsida abi oma emakeelest, võib tingida veel suuremaid arusaamatusi ja raskusi keele omandamisel.

Kel järjepidevust ja püsivust jagub, pakume veel käänete tabeli, mis esitatud nii, et vene käändele otsitakse vasteid eesti keelest (põhimõtteliselt eelmisega sarnane, kuid kui eelmises toetuti eesti keelele, siis nüüd on aluseks vene keel).

Eraldi on välja toodud käänded koos eessõnadega, mis osaliselt kompenseerivad vähest käänete arvu.

Vene kääne

deep-thinking-smiley-emoticon

1. ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ – Кто? Что?

NIMETAV kääne – Kes? Mis?

 1. Это собака. – See on koer.
 2. Это здание. – See on hoone/maja.

yellow-smiley-confused-emoticon

2. РОДИТЕЛЬНЫЙ – Кого? Чего? Откуда?

 • OMASTAV kääne – Kelle? Mille? Kust?
 • OSASTAV kääne – Keda? Mida?
 • KAASAÜTLEV kääne – Kellega? Millega?
 • SEESTÜTLEV kääne – Kellest? Millest?
 • ALALÜTLEV kääne – Kellel? Millel?

У + родительный – У кого? У чего?

 • ALALÜTLEV kääne – Kellel? Millel?

Без + родительный

 • ILMAÜTLEV kääne – (Ilma) Kelleta? Milleta? Puudumine, puuduv kogus
 1. Без солнца холодно. – (Ilma) päikeseta on külm
 2. Я не могу жить без друзей. – Ma ei saa elada (ilma) sõpradeta.
 3. Без пяти десять. – Viie minuti pärast kümme./Viis minutit puudub kümnest.
 4. Без двух месяцев год. – Kahe kuu pärast saab aasta/aastaseks./Aastast puudub kaks kuud.

Близ, около ,возле + родительный

 • OMASTAV kääne – Kelle? Mille? Juures, lähedal, kõrval
 1. Мы живём близ моря. – Me elame mere lähedal.
 2. Дети бегали около дома. – Lapsed jooksid maja/kodu juures.

Около + родительный 

 • OMASTAV kääne – Ligikaudne aeg, määr
 1. Я приеду около десяти. – Ma tulen kümne paiku.

Для + родительный

До + родительный

 • RAJAV kääne – Kelleni? Milleni?
 1. До Москвы сотни километров. – Moskvani on sadu kilomeetreid.
 2. Работать до вечера. – Töötama õhtuni

От + родительный

 • Kust? Millest alates?
 • Lähtepunk/algus
 1. Машина отъехала от магазина. – Auto eemaldus kaupluse juurest.
 • Aeg
 1. Мы работаем от восьми до пяти. – Me töötame kaheksast viieni.
 • Põhjus
 1. Он плакал от боли. – Ta nuttis valust.
 • OMASTAV kääne – Kõrvaldatav nähtus, ese
 1. Эти таблетки от аллергии. – Need on allergiatabletid/allergiavastased tabletid./Need on tabletid  allergia vastu.
 • OMASTAV kääne – Kuuluvus
 1. Это мой ключ от двери. – See on minu ukse võti.

Из + родительный – Oткуда?

 • SEESTÜTLEV kääne – Kust?
 • Tegevuse lähtekoht
 1. Дядя приехал из деревни. – Onu tuli maalt/külast.
 • Andmete allikas,põlvnemine
 1. Мы узнали результаты экзамена из интернета. – Me saime eksamitulemused teada internetist.
 2. Он из крестьян. – Ta on talupoegade seast/ põlvneb talupoegadest.
 • SEESTÜTLEV kääne – Kellest? Millest?
 • Materjal
 1. Мне не нравится кольцо из серебра. – Mulle ei meeldi hõbedast sõrmus.
 • Osa tervikust
 1. Один из учеников опоздал. – Üks õpilastest hilines.
 • Põhjus
 1. Я позвонила ей из сочувствия. – Helistasin talle kaastundest/kaastunde pärast.

Из-за + родительный

 • Tegevuse lähtekoht
 1. Из-за угла выехала машина. – Nurga tagant sõitis välja auto.
 • OMASTAV kääne – Kelle, mille pärast?
 • Põhjus
 1. Из-за шума ничего не слышно. – Kära/müra tõttu pole midagi kuulda.

Кроме +

 • Välja arvatud
 1. Уехали все, кроме меня. – Sõitsid ära  kõik peale minu.

С (со) + родительный

 • Ruumilised suhted – ALALTÜTLEV kääne
 1. Я ушёл с работы. – Ma lahkusin töölt.
 • Ajalised suhted – SEESTÜTLEV kääne
 1. С вчерашнего дня я в отпуске. – Alates eilsest olen ma puhkusel.
 • Põhjus
 1. Все устали с дороги. – Kõik olid teest/teekonnast väsinud.

Среди + родительный

 • Seas, hulgas – SEESÜTLEV kääne. Kus?
 1. Я не люблю бродить среди людей. – Ma ei armasta jalutada rahva hulgas.
 • Aeg – Keset mida?
 1. Ребёнок часто просыпается среди ночи. – Laps ärkab tihti keset ööd üles.
 • Teiste seas, hulgas
 1. Среди моих коллег много хороших специалистов. – Minu töökaaslaste seas on palju häid spetsialiste.

jumping-jacks-smiley-emoticon

 Lauseliikmena määrus ja eesti keeles käänet ei määrata!

 Venekeelne eessõna + nimisõna = eesti keeles väga tihti NIMISÕNA + MÄÄRSÕNA, kus küsimus esitatakse mõlemale sõnale eraldi ja ühist käänet määrata ei saa!

 

 

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading