KEHADE SUHTELINE KIIRUS

Kui üks keha liigub mingis taustsüsteemis kiirusega 15ja teine keha liigub sama taustsüsteemi suhtes kiirusega 16, siis esimese keha kiirus teise suhtes

17 avaldub:

18

NB! Kui kehad liiguvad sirgjooneliselt ning samas suunas, siis nende kiiruste arvväärtused lahutatakse, kui aga vastassuundades, siis liidetakse.

(siia tuleks teha animatsioon suhtelise kiiruse leidmise kohta)

Sildid
results loading