KESKAEG. Gregooriuse laul e. gregooriuse koraal

Gregooriuse laul on:

 • roomakatoliku kiriku ühehäälne saateta a´cappella liturgiline laul
 • laulu tekstid on tavaliselt ladinakeelsed
 • retsitatiivne
 • puudub perioodiline taktikorraldus e. taktimõõt
 • rütm lähtus tekstist
 • kasutatakse enamasti proosatekste või väga vahelduva värsiga vabavärssi koraali esitajaks võis olla üksik vaimulik, koorisolist, lauljate grupp või ka koor

Nimetus tuleneb paavst Gregorius I järgi, kes kogus ja süstematiseeris liturgilisi viise.

 

Gregooriuse koraali meloodiad moodustasid keskaegse mitmehäälse muusika aluse.

Gregooriuse laul on üldnimetus, mille alla mahub palju erinevaid esitusstiile, žanre ja lauluvorme:

 • retsideerimine – palvete ja pühakirjalõikude esitamine ühel noodil lauldes
 • psalmoodia – psalmitekstide laulmine
 • antifoon – refrääniliselt korduv vastulaul
 • hümn – stroofilise värsstekstiga laul Sekvents – üks enam levinud vaimuliku laulu vorm, eeskujuks rahvalikud tantsulaulud; tekstid pühendatud kiriku või kloostri kaitsepühakule, mistõttu esinevad paikkondlikud erinevused
 • reponsoorium – algselt koorirefrääniga soololaul, ekstaatiline, improvisatsiooniline, pikkade kaunistustega

 

results loading