Kiirte käik läätsedes

Koondav lääts:

fuusika131

(1) Kiir, mis langeb läätsele paralleelselt optilise peateljega murdub peatelje poole ning läbib läätse fookuse.

(2) Kiir, mis langeb läätse keskpunkti, läheb läätsest murdumata läbi

Kasutades skeemitähiseid, saame kiirte käike koondavas läätses kujutada järgmiselt:

fuusika132

Hajutav lääts:

(1) Kiir, mis langeb läätsele paralleelselt optilise peateljega murdub läätse ebafookuse sihis peateljest eemale.

(2) Kiir, mis langeb läätse keskpunkti, läheb läätsest murdumata läbi

fuusika133

Kasutades skeemitähiseid, saame kiirte käike hajutavas läätses kujutada järgmiselt:

fuusika134

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading