KIIRUSTE LIITMINE

Kui keha liigub mingis taustsüsteemis kiirusega 11ja see taustsüsteem liigub mingi teise taustsüsteemi suhtes kiirusega 12, siis keha kiirus teises taustsüsteemis 13avaldub:

14

NB! Kui keha ja taustsüsteem liiguvad sirgjooneliselt ning samas suunas, siis nende kiiruste arvväärtused liidetakse, kui aga vastassuundades, siis lahutatakse.

(siia tuleks teha animatsioon klassikalise kiiruste liitmise kohta)

Sildid
results loading