Kineetiline energia

article-new-thumbnail-ehow-images-a04-9r-ag-calculate-kinetic-energy-joules-800x800

Kõik liikuvad kehad omavad kineetilist energiat.

Keha kineetiline energia on võrdeline keha massiga ja ruutvõrdeline keha liikumise kiirusega:

88

kus Ek – keha kineetiline energia, mõõdetuna džaulides (1J), m – keha mass, mõõdetuna kilogrammides (1kg), v – keha kiirus, mõõdetuna meetrites-sekundis (1m/s).

 

results loading