Kineetiline energia

Selleks, et muuta keha liikumisolekut (kiirust), peab sellele kehale mõjuma jõud – järelikult keha liikumisoleku muutmiseks tehakse mehaanilist tööd.

Füüsikalist suurust, mis iseloomustab keha liikumisoleku muutmiseks tehtavat mehaanilist tööd nimetatakse selle keha kineetiliseks energiaks.

Keha kineetiline energia on arvuliselt võrdne mehaanilise tööga (A), mida teeb välisjõud paigal seisva kehaga, et anda sellele kehale vastav kiirus või mehaanilise tööga (A), mida teeb keha pidurdavate jõudude ületamiseks, kui keha pidurdab vastavast liikumisolekust paigalseisuni:

212

kus Ek – keha kineetiline energia; m – keha mass, v – keha kiirus.

Sildid
results loading