Kondensaator

fuusika41

Kondensaator on keha, mille põhiomadus on mahtuvus ehk võime salvestada (mahutada ja säilitada) elektrilaengut ning seega ka energiat.

Lihtsaim kondensaator koosneb kahest metallplaadist, mida eraldab teineteisest dielektriline keskkond.

Kondensaatori kahe plaadi vahel tekib homogeenne elektriväli, mille tugevus on arvutatav:

fuusika42

kus E – elektrivälja tugevus, U – plaatide vaheline pinge, d – plaatide vaheline kaugus.

fuusika43

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading