Läätse valem

Valemit, mis seob omavahel eseme kauguse (a), kujutise kauguse (k) ning läätse fookuskauguse (f) omavahel, nimetatakse (õhukese) läätse valemiks:

fuusika135

Kõigi kiirte lõikepunktide kaugusi mõõdetuna läätsest loetakse valemis positiivseks, kiirte pikenduste lõikepunktide kaugust mõõdetuna läätsest loetakse aga negatiivseks.

Läätse valemi saame kirjutada ka läätse optilise tugevuse (D) abil:

fuusika136

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading