LIIKUMISE SUHTELISUS

Kuna keha liikumist kirjeldatakse alati teis(t)e keha(de) suhtes, siis on keha liikumine (kiirus) erinevate kehade suhtes erinev. Selle pärast öeldaksegi, et keha liikumine on suhteline. Erandiks on absoluutkiirusega (ca 3∙108 m/s) liikuvad objektid – nende kiirus on kõigi vaatlejate jaoks ühesugune (vt. ka absoluutkiiruse printsiip).

Sildid
results loading