Liikumishulga (impulsi) jäävuse seadus

Liikumishulk (impulss) on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha liikumisolekut:

83

kus p – liikumishulk, m – mass, kiirus

Kui keha liikumishulk ajas muutub, liigub see keha kiirendusega, mida põhjustav kehale mõjuv jõud.

192

Seega, kui kehale mõjub mingi jõud – keha on vastastikmõjus teis(t)e keha(de)ga), siis selle keha liiku­mis­hulk võib muutuda.

Kui aga kaks (või ka enam keha) moodustavad suletud süsteemi, millele ei mõju ühtegi kõrvalist jõudu, siis mistahes süsteemisiseste vastastikmõjude korral on süsteemi moodustavate kehade liikumishulkade vektorsumma jääv suurus

193

kus 194 – I keha liikumishulk enne vastastikmõju, 195 – II keha liikumishulk enne vastastikmõju jne ning 196 – I keha liikumishulk pärast vastastikmõju, 197 – II keha liikumishulk pärast vastastikmõju jne.

198

Sildid
results loading