Määramatuse leidmine kaudsel mõõtmisel

Määramatuse leidmiseks kaudsel mõõtmisel:

  1. Mõõdetakse otseselt suuruse kaudseks mõõtmiseks (arvutamiseks) vajalikud suurused ning arvutatakse nende tõenäoliste suuruste abil mõõdetava suuruse tõenäoliseim väärtus.
  2. Määratakse kindlaks otseselt mõõdetud suuruste määramatused
  3. Kaudselt mõõdetava suuruse määramatuse leidmiseks rakendatakse vastava funktsiooni (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine jne) määramatuse valemit, millega arvutatakse kaudse suuruse määramatus.

Näide:

(1) Kui a = a0±Δa ja b = b0 ± Δb ning c = ab, siis c = c0 ± Δc, kus

c0=a0b0  ja

Δc=aΔb+bΔa

 

(2) Kui m = m0±Δm ja n = n0 ± Δn ning w = m/n, siis w = w0 ± Δw, kus

w0=m0/n0  ja

Δw=(mΔn+nΔm)/m2

 

Mõõtemääramatuste valemid kaudsel mõõtmisel kui otseselt mõõdetud suurused on

a = a0±Δa ja b = b0 ± Δb

Summa c = a + b mõõtemääramatus:

18

Vahe c = a – b mõõtemääramatus:

19

Korrutise c = ab mõõtemääramatus:

20

Jagatise c = a/b mõõtemääramatus:

21

Astme c=an mõõtemääramatus:

22

Juure mõõtemääramatus:

23

results loading