Maavarad Euroopas

Euroopa suurimad naftavarud paiknevad Venemaal, veidi on seda ka Lätis ja Leedus. Timaani kõrgustiku ja Uurali mägede põhjaosa vahele jääb Petšora madalik, kus on suured söe-, nafta- ja gaasivarud. Naftat ja gaasi on ka Põhjamere ja Norra mere all. Euroopa noortes mäestikes leidub värvilisi metalle, kaevandatakse pliid ja tsinki. Boksiidi ehk alumiiniumimaagi varud on Kreekas, Ungaris. Itaalias Apenniinides leidub elavhõbedat, samuti uraani.

Meseta mäestikus Hispaanias leidub värvilisi_metalle, kulda ja hõbedat. Vanades mäestikes ja mattunud orgudes on söemaardlad, mis ulatuvad Briti saarelt üle Belgia ja Prantsusmaa Saksamaale, sealt edasi Poola, Tšehhi. Ukrainas asub suur kivisöemaardla, Donbass.

 

Kordamiseks vasta küsimustele: Loodusgeograafia_kordamisküsimused

Siit saab mängida Euroopa kaardi tundmise mängu: Euroopa pinnamood ja pinnamoodi korrata: Eesti pinnamoe kaart. 

results loading