Mehaaniline töö. Võimsus

Kui keha liigub mingisuguse jõu mõjul selle jõu sihis, siis öeldakse, et see jõud teeb keha liigutamiseks mehaanilist tööd

209

kus A – mehaaniline töö, F – keha liigutav jõud, s – jõu mõjul sooritatud nihe ja α – nurk kehale mõjuva jõu ja sooritatud nihke vahel ehk siis s·cosα on teisisõnu jõu siht!

Füüsikalist suurust, mis iseloomustab töö tegemise kiirust (ajaühikus sooritatavat tööd) nimetatakse võimsuseks.

210

kus N – võimsus (W),  A – mehaaniline töö (J), Δt – töö sooritamise aeg (s).

 

Sildid
results loading