Mehaanilise energia jäävuse seadus

Keha (süsteemi) mehaaniliseks koguenergiaks nimetatakse keha(de) kineetiliste ja potentsiaalsete energiate summat.

Süsteemi mehaaniline koguenergia on jääv suurus. See tähendab, et keha kineetiline energia võib muunduda potentsiaalseks ja vastupidi või kui mõne keha mehaaniline koguenergia mingi protsessi käigus väheneb, peab teiste samasse süsteemi kuu­lu­vate kehade koguenergia samavõrra suurenema.

Kui süsteemi kuuluvate kehade kineetiliste energiate summa mingil ajahetkel on Ek1 ja potent­siaal­sete energiate summa samal ajahetkel Ep2 ning mingil teisel ajahetkel on nende väärtused Ek2 ja Ep2, siis on mehaanilise energia jäävuse seadus väljendatav valemina:

222

Kui süsteemi mehaaniline koguenergia muutub, avaldub see mehaanilise tööna.

223

Kui süsteemi mehaaniline energia kasvab, on see muutus võrdne süsteemiga välisjõudude poolt tehtava tööga, kui kahaneb ja välisjõudude töö on negatiivne, siis teeb tööd süsteem ise

224

Sildid
results loading