Mehaanilise energia muundumine teisteks energia liikideks

Lisaks mehaanilisele liikumisele tegeleb füüsika veel paljude teiste loodusnähtustega – soojus­näh­tustega, valgusnähtustega, helinähtustega, elektri- ja magnetnähtustega jne. Kõik loet­letud nähtused on seotud erinevat liiki energiatega – soojusenergia, valgusenergia, elektro­magnet­energia jne.

Üht liiki energia võib erinevate protsesside käigus muunduda teist liiki energiaks. Ka võib energia kanduda ühelt kehalt teisele, kuid kõigis protsessides kehtib energia jäävuse seadus: suletud süsteemi koguenergia on jääv suurus. See tähendab, et energiat ei saa tekkida ega kaduda iseenesest, vaid ta võib muunduda ühest liigist teise või kanduda ühelt kehalt teisele või muutuda (mehaaniliseks) tööks.

225

Hüdroelektrijaamas leiavad aset järgmised energia muundumised: (1) üles paisutatud vee potent­siaalne energia muundub (2) lüüsis vee voolamise kineetiliseks energiaks; see antakse omakorda üle turbiinile, mille (3) pöörlemise kineetiline energia antakse edasi elektrigeneraatorile, kus toimub kineetilise energia muundumine (4) elektromagnetenergiaks, mis saadetakse mööda elektrijuhtmeid tarbijani; juhtmetes muundub osa elektromagnetenergiast (5) soojusenergiaks

Sildid
results loading