Meioos

Meioos (kreeka k. «vähenemine») on raku jagunemise viis, mille käigus diploidsest somaatilisest eellasrakust tekib kahe järjestikuse jagunemise järel neli haploidse kromosoomistikuga tütarrakku. Nii tekivad sugurakud, mis ise omakorda enam ei jagune. Enne meioosi toimub mitoosiga sarnane DNA replikatsioon, mille käigus kromosoomid keerduvad kokku ja muutuvad kahekromatiidilisteks.

Kuula: Rakkude paljunemine

Meioos koosneb reduktsioonjagunemisest (meioos I) ja ekvatsioonjagunemisest (meioos II), mis omakorda koosnevad neljast faasist (sarnaselt mitoosiga).

Meioosi skeem:

17

18

19

20

21

 

Meioos:

Meioosi ja mitoosi võrdlus (ingl.k 11m52s):

results loading