Newtoni III seadus

Newtoni III seaduse kohaselt mõjutavad kaks teineteist alati jõududega, mis on suuruselt võrdsed ja suunalt vastupidised ehk valemina:

89

Tähistades jõu, millega I keha mõjutab II:

90

– ning jõu, millega II keha mõjutab I:

91

saame Newtoni III seadusele anda kuju:

92

Kehade vahel mõjuvad jõud on alati samasuguse olemusega (näiteks mõlemad on elektrilised jõud või mõlemad on gravitatsioonilised jõud jne)

Kui kaks keha on teineteisega vastastikmõjus, siis muutuvad selle tulemusel mõlema keha liikumis­hulgad. Seega saame kirjeldada liikumishulka (impulssi) kui suurust, mis näitab keha võimet muuta teiste kehade kiirust.

Sageli väljendatakse kehadevahelist vastastikmõju moodulvõrrandina – see on võrrandina, kus ei arvestata jõudude suunaga.

Esimesele kehale mõjuv jõud F12=m1a1, teisele kehale mõjuv jõud F21=m2a2. Tulenevalt Newtoni III seadusest on nende jõudude moodulid võrdsed

m1a1= m2a2

ehk

93

vastastikmõju tagajärjel muutub suurema keha kiirus vähem (kiirendus on väiksem) kui väiksema massiga kehal (kiirendus on suurem) – kehade kiirendused on pöördvõrdelised kehade massidega.

Olgu mainitud veel, et Newtoni III seadus kehtib ainult inertsiaalsetes taustsüsteemides!

Sildid
results loading