Ohmi seaduse rakendamine jadaahela korral

Kuna jadaahelas ei toimu voolu hargnemisi, on voolutugevus ahela kõikides osades ühesugune:

30

Pinge jadaahela otstel on võrdne pingete summaga ahelat moodustavate tarbijate otstel:

31

Jadaahela takistus on võrdne ahelat moodustavate tarbijate takistuste summaga:

32

 

results loading