Parasvöötme rohtla

PARASVÖÖTME ROHTLAD

image3

Sademed rohtlas

Sademed rohtlas

Loe lisaks:

Parasvöötme rohtlad levivad mandrite siseosades ja rannikuil, mida uhuvad külmad hoovused. Nendel aladel ületab aurumine sademete hulga, kliima on kuiv. Rohtlad levivad 40. kuni 55.laiuskraadideni. Taimkattes domineerivad rohttaimed, mille jäänustest tekib sügav huumuskiht, nendele aladele rajati juba väga ammu põllud. Rohtlaid nimetatakse erinevalt:

Euraasias stepiks

Põhja-Ameerikas preeriaks 

Lõuna-Ameerikas pampaks 

Taimestikus domineerivad kuivalembesed tihedate puhmikutena kasvavad kõrrelised, lisaks madalakasvulised poolpõõsad, lühiealised õistaimed (tulbid) ja samblad. Kuna taimed õitsevad ja kasvavad eri aegadel ja ammutavad niiskust erinevatelt sügavustelt, siis areneb siin suur liigirikkus.

Nt Argentina mägipampas on leitud 90 liiki ühel ruutmeetril, Eestis 72 Laelatu puisniidul.

Mullastik on kujunenud savikatel ja lubjarikastel setetel, lössil. Kuivaperiood soodustab huumuse teket, sest taimejäänused lagunevad aeglaselt, kujunevad väga viljakad nn mustmullad –  Mustmuld. Huumushorisont võib olla kuni 2 m paksune. Mustmuldade levikualal kasvatatakse nisu, maisi, päevalille, suhkrupeeti jne. Suuremad teraviljatootjad on praegu USA, Hiina, India ja Venemaa.

Loomastik on savanniga võrreldes liigivaene. Kunagi elasid Euraasia stepivööndis metsikud hobused, tarpanid (Tarpan horse) ja suured veislased – piisonid, kes kõik hävitati inimese poolt. Stepimuldade parim kobestaja on uruelanik pimerott, kes kaevab urgudesüsteeme. Rohtlates elab arvukalt roomajaid ja pisinärilisi.

Inimene elab rohtlas nii põllupidajana kui rändkarjakasvatajana. Rändrahvad on hakanud pikapeale kolima linnadesse ja jäänud paikseks. Nt Mongoolia pealinna ümbruses elab rohkem kui pool selle riigi rahvastikust . Stepis põldu harides ja suurtel aladel ainult üht liiki taimi kasvatades tekib mullaerosiooni oht. Tugevad vihmavalingud tekitavad uhtorgusid ja kannavad huumuse minema, niiviisi hävib stepis põllumaa

he_08

Ka kunstlik niisutamine muudab mulla kasutamiskõlbmatuks, see sooldub ja saagid vähenevad. Loe Araali mere kadumise kohta: Araali_meri. Stepialadel leidub maavarasid: rauamaaki, kivisütt ja värvilisi metalle. Siin asuvad tööstuslinnad ja masinatehased (Ukraina, Kasahstan).

 

Pildid:

Hikkoripuu kasvab Ameerikas

Hikkoripuu kasvab Ameerikas

Piison

Piison

Rohtlahaukurid elavad urgudes ja söövad taimi

Rohtlahaukurid elavad urgudes ja söövad taimi

Stepituhkur

Stepituhkur

Koiott on preeriaelanik

Koiott on preeriaelanik

Ulguv koiott

Ulguv koiott

 

Suurtrapp

Suurtrapp

Stepirohi

Stepirohi

Stepivaskuss

Stepivaskuss

Anomaalne pojeng

Anomaalne pojeng

results loading