Piki- ja ristlained

Laineid liigitatakse selle põhjal milline on osakeste võnkesiht võrreldes laine levimise sihiga:

Kui osakesed võnguvad laine levimise sihis, siis nimetatakse lainet pikilaineks.

Heli (hääl) on tüüpiline pikilaine. Meie häälekurdude (häälepaelad) võnkumise tulemusel tekivad nende läheduses õhu tihendused ja hõrendused. Kuna gaasiosakesed mõjutavad üksteist – tegu on elastse keskkonnaga – siis hakkavad need tihendused- ja hõrendused levima – tekib laine, hääl, kus osakesed võnguvad laine levimise sihis.

Kui osakesed võnguvad risti laine levimise sihiga, siis on tegu ristlainega.

Merelaine on tüüpiline ristlaine. Kui vette satub mingisugune, veepinna suhtes ristuval tasandil võnkuv keha, siis hakkavad sellega vahetult kokku puutuvad osakesed võnkuma. Kuna vesi on elastne keskkond – see tähendab naaberosakesed mõjutavad üksteist – antakse võnkumine osakeselt osakesele, kusjuures kõik keskkonna osakesed võnguvad risti võnkumiste levimise sihiga.

 

 

VIDEOD:

Pikilaine

Ristlaine

Sildid
results loading