Põhiarvsõnade kasutamine nimisõnaga

Põhiarvsõnad ja nimisõnad ühilduvad soos, arvus ja käändes:

Vene keele grammatika

Liitarvsõnades määrab nimisõna vormi arvsõna viimane sõna

Erandid: Järgmised nimisõnad muutuvad erandlikult: год, месяц, неделя, день.

Vene keele grammatika1

results loading