Pöördliikumine ja jõud

Kehale mõjuva jõu pöörav toime ei sõltu mitte ainult jõu suurusest vaid ka jõu suunast ning rakenduspunktist.

Punkti, kuhu mõjub keha pöörav jõud, nimetatakse jõu rakenduspunktiks.

Jõuga sama sihilist sirget, mis läbib raken­dus­punkti nimetatakse selle jõu mõju­sir­geks.

226

Kaugust, pöörlemisteljest jõu mõjusirgeni (l ) nimetatakse selle jõu õlaks.  Jõu õlg on alati risti jõu mõjusirgega.

Pöörlemistelge omava keha mudelit nimetatakse kangiks.

Füüsikalist suurust, mis iseloomustab jõu pööravat mõju kehale, nimetatakse JÕUMOMENDIKS.

Jõumoment on arvuliselt võrdne kehale mõjuva jõu ja tema õla korrutisega:

227

kus M – jõumoment; F – jõud, l – jõu õlg

NB! Jõumomendi kohta kasutatakse kokkulepet: kui see pöörab keha vastupäeva, loetakse jõumoment positiivseks, kui aga päripäeva, siis negatiivseks

Jõumomendi mõõtühikuks on njuuton korda meeter 1Nm.

Sildid
results loading