Potentsiaalse energia muutumine ja mehaaniline töö

Samuti kui keha kineetilise energia muutus, on ka potentsiaalse energia muutumine märk sellest, et kehaga tehakse (keha teeb) mehaanilist tööd.

Kui keha potentsiaalne energia väheneb, teevad jõud (väli teeb) kehaga tööd keha liigutamiseks:

216

Kui keha potentsiaalne energia väheneb, teeb keha tööd väljajõudude ületamiseks:

217

Seega kui maapinnalt üles tõstetud keha liigub Maa raskusjõu mõjul maapinna poole ning tema potentsiaalne energia väheneb – on Maa raskusjõu töö keha liigutamisel positiivne. Kui keha tõuseb Maapinnast kõrgemale, tehakse tööd raskusjõu ületamiseks – väljajõudude (raskusjõu) töö on seega negatiivne, keha poolt tehtav töö aga positiivne.

Tuleb meeles pidada, et välisjõudude ja keha/süsteemi poolt tehtavad tööd on suuruselt võrdsed:

215

Sildid
results loading