Punktlaengu elektrivälja tugevus

Kasutades Coulomb’i seadust

Füüsika18

ning elektrivälja tugevuse definitsioonvalemit,

Füüsika19

saame punktlaengu elektrivälja tugevuse valemiks (vaakumis):

 

Füüsika20

kus E – elektrivälja tugevus, q0 – välja tekitava laengu suurus, r –kaugus väljatekitajast, k= 9·109 m2 /(N· C2) – elektriline (kuloniline) konstant.

Kui punktlaeng asetseb keskkonnas, mille dielektriline läbitavus on ε, on tema poolt tekitatava välja tugevus nii mitu korda väiksem.

Füüsika21

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading