Raske ja inertne mass

Mehaanikas on suurusel „mass“ kaks olemuslikku tähendust.

Ühest küljest on keha mass füüsikaliseks suuruseks, mis iseloomustab keha inertsust. Mida suurem on keha mass, seda raskem on tema liikumisolekut muuta. Massi taolist avaldumisvormi nimetatakse inertseks massiks.

Teisest küljest on keha mass suurus, mis iseloomustab keha võimet asuda teiste massi omavate kehadega gravitatsioonilisse vastastikmõjusse – mida suurem on keha mass, seda ägedam on gravitatsiooniline vastastikmõju. Massi taolist avaldumisvormi nimetatakse raskeks massiks.

Ehkki gravitatsioon ja inerts pole omavahel kuidagi seotud käsitletakse klassikalises füüsikas (aga ka kaasaegses (üld)relatiivsusteoorias) et need kaks massi avaldumisvormi on teineteisega sama­väärsed ning puudub vajadus määratleda kas räägitakse inertsest või raskest massist.

Sildid
results loading