Resultantjõud

73

kus R – kehale mõjuv resultantjõud, F1 ja F2 – kehale mõjuvad jõud – kõiki jõudusid mõõdetakse njuutonites (1N). NB! Valemis kasutame märki „+“, kui kehale mõjuvad jõud on samasuunalised. Märki „-“ kasutame kui kehale mõjuvad jõud on vastassuunalised.

results loading