Rõhk vedelikes ja gaasides

Kui tahkele kehale mõjub rõhumisjõud, siis levib selle mõju edasi kindlas suunas – rõhumisjõu sihis.

Prantsuse teadlane Blaise Pascal tegi katsetega (Pascali pall) kindlaks, et vedelikus ja gaasis (nimetame neid edaspidi voolisteks, sest neil on võime voolata) levib voolisele avaldatav rõhk igas suunas edasi ühteviisi – nimetatud lauset tuntakse seepärast ka Pascali seadusena.

Seda omadust kasutatakse näiteks autode pidurisüsteemides – avaldades piduripedaaliga torudes olevale pidurivedelikule survet, antakse see võrdselt kõikides suundades edasi rataste juures olevatele klotsidele ning kõik rattad pidurdavad ühtlaselt.

ABS pidurisüsteem

ABS pidurisüsteem

results loading