Rõhumisjõud. Toereaktsioon. Rõhk

Rõhumisjõuks nimetatakse jõudu, millega üks keha mõjutab teist risti kokkupuutepinnaga.

Jõudu, millega teine keha tulenevalt Newtoni III seadusest rõhumisjõu tõttu vastu mõjutab, nimetatakse aga toeraektsiooniks. Seega tekivad rõhumisjõud ja toereaktsioon alati paaris ning on seetõttu ühe­su­guse olemusega.

Rõhk on füüsikaline suurus, mis iseloomustab rõhumisjõu mõju pinnaühiku kohta:

128

kus p – rõhk, F – rõhumisjõud ja S – (kehade kokkupuute) pindala.

Rõhu ühikuks on 1 paskal (1 Pa)

129

Sildid
results loading