Soojushulk keemisel/kondenseerumisel

001

kus Q – aine poolt keemise ajal saadav/kondenseerumisel antav soojushulk (1J), m – keenud/ kondenseerunud aine mass (1kg), L – keemissoojus (1J/kg). NB! valemis „+“ kui kirjeldatakse keemist, „-“ kui kirjeldatakse kondenseerumist.

results loading