Soojusliku tasakaalu võrrand

90

kus Q1, Q2 … QN on erinevate suletud süsteemi kuuluvate soojusvahetuses osalevate kehade soojushulgad (1J).

results loading