Tegusõna minevikus

TEGUSÕNA „OLEMA“. MINEVIK

really-happy-smiley-emoticon

venek26

 

Это было вчера. See oli eile.

 

NB!   Asesõnade я mina ja ты sina juurde kuuluv minevikuvorm sõltub sellest, kes see я või ты on.

Kui isik on meessoost,  siis kasuta vormi был , kui aga naissoost,  siis vormi была .

 

happy-nodding-smiley-face-emoticon

TEGUSÕNA. MINEVIK.

  • Vene keeles on ainult lihtminevik.

Minevikuvorm moodustatakse tegusõna algvormist: tunnus ть  asendatakse mineviku tunnusega -л, -ла või -ли.

venek27

  • Mineviku tunnuse kuju – kas -л või -ла – sõltub sellest, kas tegevuse sooritaja on mees või naine.

 

Катрийн читала.       Katriin luges.

Оскар читал.             Oskar luges.

 

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading