Tõrjutusprintsiip

Tõrjutusprintsiip makromaailmas tähendab seda, et kaks ainelist objekti ei saa korraga paikneda samas ruumiosas. Analoogiline printsiip kehtib ka mikromaailmas: kaks identset elementaarosakest  ei saa ühes ja samas süsteemis olla identses olekus. Väljade kohta tõrjutusprintsiip ei kehti.

results loading