Umbmäärane artikkel EIN, EINE

Umbmäärane artikkel määrab ära ainult naissoost nimisõnad (eine), meessoost ja kesksoost nimisõnadel on ühesugune umbmäärane artikkel (ein). Umbmäärane artikkel jääb enamasti tõlkimata, aga teda on võimalik tõlkida sõnaga üks või keegi

Umbmäärast artiklit kasutatakse:

mingi asja või olendi esmakordsel nimetamisel, kui see ese või isik on tundmatu nii rääkijale kui kuulajale

  • Ein Mann geht über die Strasse. – Üks mees läheb üle tänava. 

kui samaliigiliste esemete hulgast on tegemist ükskõik millisega nendest

  • Ich brauche eine Kassette. – Mul on vaja kassetti (ükskõik millist).

kui nimisõna pärast tegusõnu haben, brauchen ja väljendit es gibt on ainsuses

  • Johannes hat eine Schwester. – Johannesel on õde.

Umbmäärase artiklite tabel:

Saksa keelArtikkel1

Umbmäärase artikli eituse valem:

Saksa keelArtikkel2

 

Allikas: Saksa keele grammatika

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading