Valguse hajus peegeldumine

Kui valgust peegeldav pind on ebatasane, siis muutub paralleelne valgusvihk peale peegeldumist hajusaks mistõttu taolist peegeldumist nimetataksegi hajusaks peegeldumiseks. Hajusalt peegelduvaid pindu nimetatakse ka mattpindadeks.

37

Kui valgus peegeldub mattpinnal korduvalt, siis temas sisalduv valgus-energia väheneb – öeldakse valgus(energia) neeldub.

Sõltuvalt pinna võimest peegeldada või neelata temale langevat valgust, näeme me vastavaid pindu kas heledamate või tumedamatena. Mida rohkem keha pind valgust neelab, seda tumedamana me teda näeme ning mida rohkem keha pind valgust peegeldab, seda heledamana me teda näeme.

Pindu, mis neelavad 95% (ja enam) temale langevast valgusest näeme me mustana, pindu mis peegeldavad 95% (ja enam) temale langevast valgusest aga valgena.

Valguse neeldumisel muutub valgusenergia keha siseenergiaks – see tähendab keha soojeneb. Kuna tumedamad keha neelavad valgust paremini, siis soojenevad nad valguse kätte jäetuna kiiremini kui heledamad kehad.

results loading