Valgusvihk

18

Valguskiirt me vaadelda ei saa, sest tegemist on mõttelise joonega. Kitsast või ka laiemat ruumipiirkonda, milles valgus levib nimetatakse füüsikas valgusvihuks.

Valgusvihkusid on kolme liiki:

1) Hajuv valgusvihk moodustub üksteisest eemalduvatest valguskiirtest, hajuvas valgusvihus sisalduv valgusenergia väheneb allikast kaugenedes.

19

2) Koonduv valgusvihk moodustub teineteisele lähenevatest valguskiirtest – koonduvas vihus valgusallikast eemaldudes valgusenergia suureneb.

20

3) Paralleelsetest kiirtest koosnevat valgusvihku nimetatakse paralleelseks valgusvihuks – selles vihus on valgusenergia igal pool ühesugune.

21

results loading