Vedelikusamba rõhk

76

kus ρ – vedeliku/gaasi tihedus (1kg/m3), g = 9,81 N/kg ≈ 10 N/kg – raskusjõu tegur Maal ja h – vedelikusamba kõrgus (1m).

results loading