VESI

Vesi on looduses levinumaid aineid ja seda leidub ka kõikides organismides. Maakeral olev vesi moodustab ühtse vesikesta ehk hüdrosfääri, mille koostisosad on maailmameri, jõed, järved, liustikud, põhjavesi ja õhus olev vesi.

Elu vees:

Vesi ja helivõnked:

Elu 2000 meetri sügavusel meres:

results loading