Võimsus

86

kus N – jõu poolt töötamisel arendatav võimsus (1W), A – jõu poolt tehtud mehaaniline töö (1J), t – töötamise aeg (1s).

results loading