Võimsus

Võimsus on füüsikaline suurus, mis iseloomustab ajaühikus tehtava töö hulka.

Sisuliselt on tegemist töötamise kiirust iseloomustava suurusega.

Võimsus on võrdeline tehtud tööga ja pöördvõrdeline töö tegemiseks kulunud ajaga:

86

kus N – jõu poolt töötamisel arendatav võimsus, mõõdetuna vattides (1W), A – jõu poolt tehtud mehaaniline töö, mõõdetuna džaulides (1J), t – töötamise aeg, mõõdetuna sekundites (1s)

results loading