Voolise poolt temas asuvatele kehadele avaldatav rõhk

Vedeliku ja gaasi (voolise) poolt temas asuvatele kehadele avaldatav rõhk on tingitud vedelikule mõjuvast raskusjõust.

Pascal tegi katsetega kindlaks, et vedeliku poolt kehale avaldatav rõhk sõltub:

  • vedelikusamba kõrgusest (mida kõrgem sammas, seda suurem on avaldatav rõhk)
  • vedeliku ainest (mida tihedam on vedelik, seda suurem on avaldatav rõhk)

Vedelikusamba rõhk valemina:

76

kus ρ – vedeliku/gaasi tihedus, mõõdetakse kilogrammides-kuupmeetri kohta (1kg/m3), g = 9,81 N/kg ≈ 10 N/kg – raskusjõu tegur Maal ja h – vedelikusamba kõrgus, mõõdetuna meetrites (1m).

 

Vedelikusamba rõhk

 

results loading