Isikuline tegumood

Vene keeles eristatakse kahte tegumoodi: isikulist ja umbisikulist tegumoodi.

Isikulise tegumoe puhul on tegemist aktiivlausega, kus on olemas tegevuse subjekt ehk alus. Alus määrab tegusõna vormi, mida väljendatakse ainsuses ja mitmuses pöördelõppude abil ning kolmes ajas (olevikus, minevikus ja tulevikus):

Olevik

imperf. aspekt    АО Ehitus строит этот дом.                     AS Ehitus ehitab seda maja.

imperf. aspekt    Они строят этот дом уже 6 месяцев.    Nad on seda maja juba 6 kuud ehitanud.

perf. aspekt         ——-                                                            ——-

Minevik

imperf.aspekt    Они строили этот дом год.               Nad ehitasid seda maja aasta aega.

perf. aspekt        Они построили этот дом за год.    Nad ehitasid selle maja aastaga valmis.

Tulevik

imperf. aspekt    Осенью они будут строить отель.    Sügisel hakkavad nad hotelli ehitama.

perf. aspekt         Они построят отель к весне.              Nad ehitavad hotelli kevadeks valmis.

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud