Käskiv kõneviis

Käskiva kõneviisi kasutamine

Käskivat kõneviisi kasutatakse vene keeles peamiselt käskluse või palve väljendamisel. Võib aga kasutada ka teistes situatsioonides, nagu näiteks viisakas nõudmine, kutse, vabandamine, ettepaneku tegemine või keelamine:

Käsk:              Идите сюда!                 Tulge siia!

Palve:             Принесите воды.        Tooge vett.

Nõue:              Дайте документы.      Andke dokumendid.

Kutse:             Приходите в гости.    Tulge külla.

Vabandus:    Извините!                    Vabandage!

Keeld:             Не курите здесь!        Ärge suitsetage siin!

Käskiva kõneviisi moodustamine

Käskiv kõneviis moodustatakse ainsuse 1. pöörde tüvest. Kui tegusõna tüvi lõpeb kaashäälikuga, lisatakse ainsuses –и ja mitmuses –ите.

Täishäälikuga lõppevale tegusõna tüvele lisatakse ainsuses –й ja mitmuses –йте.

Kui enesekohase tegusõna tüvi lõpeb kaashäälikuga, lisatakse ainsuses –ись ja mitmuses – итесь. Kui enesekohase tegusõna tüvi lõpeb täishäälikuga, lisatakse ainsuses –йся ja mitmuses – йтесь.

Erandid:

Mõnedel tegusõnadel lisatakse –и või –й asemel –ь, millele mitmuse puhul lisatakse veel mitmuse tunnus –те:

Keelud moodustatakse sõna не abil, mis pannakse tegusõna ette nii ainsuse kui ka mitmuse puhul.

Не кури здесь!                      Ära suitseta siin!

Не курите в помещении!    Ärge suitsetage ruumis!

 

Не кричи!                               Ära karju!

Не кричите на меня!            Ärge karjuge mu peale!

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud