Laengupaari elektriväli

Elektrivälja jõujooned on jooned, mille igas punktis on elektrivälja tugevuse vektor selle joone puutujaks.

Elektrivälja jõujoonte joonestamiseks kasutame positiivset proovilaengut tuvastades sellele vastavas ruumipunktis mõjuva jõu suuruse ja suuna. Jõu suurus määrab jõujoonte tiheduse, suund aga elektrivälja tugevuse vektori suuna.

Kuna ruumis on kahe laengu poolt tekitatud väli, siis nende väljade mõjud liituvad (super­posit­siooni­printsiip). Resultantvälja elektriväljatugevuse vektorite sihis joonestatud sirged on elektrivälja jõujoonte puutujateks.

Erinevate (võrdse suurusega) laengupaaride elektriväljade jõujooned on näha juuresolevatel joo­nis­tel:

Positiivse laengupaari elektrivälja jõujooned

Positiivse laengupaari elektrivälja jõujooned

 

Negatiivse laengupaari elektrivälja jõujooned

Negatiivse laengupaari elektrivälja jõujooned

 

 

Erinimelise võrdse suurusega laengupaari elektrivälja jõujooned

Erinimelise võrdse suurusega laengupaari elektrivälja jõujooned

 

Eri suurusega laengute korral on jõujoonte tihedus suurema laengu läheduses suurem

Eri suurusega laengute korral on jõujoonte tihedus suurema laengu läheduses suurem

 

Kui elektrivälja tekitajateks on elektrilaengud, siis algavad elektrivälja jõujooned alati positiivselt laen­gult ja lõppevad negatiivsel.

Elektrivälja jõujoon on positiivse laengu liikumistrajektooriks kui sellele laengule ei mõjuks ühtegi teist jõudu peale elektrivälja kuloniliste jõudude.

Elektrivälja jõujooni on võimalik ka reaalsuses visualiseerida kasutades selleks manna- vm mitte­juhtivast materjalist peenikest puru. Mannaosakesed laaduvad ning asetuvad elektrivälja jõu­joonte sihis. Siiski tuleb siinkohal rõhutada, et me ei näe mitte jõujooni endid vaid nende sihis asetunud mannaterasid.

 

Punktlaengu elaktrivälja “jõujooned”

 

Laengupaari elaktrivälja “jõujooned”

 

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud