Impulsimomendi jäävuse seadus

10. klass > Füüsika > 2. Mehaanika

Pöördliikumisel kehtib impulsimomendi jäävuse seadus, mille kohaselt kui ringliikumises olevale (tiirlevale või pöörlevale) kehale ei mõju välist jõumomenti, on keha impulsimoment jääv suurus.

ehk kui

235

siis

236

kus M1, M2, …, MN – kehale mõjuvad jõumomendid, L1, L2, … L3 – kehade impulsimomendid ühel ajahetkel ning L1, L2, … L3 – kehade impulsimomendid mingil teisel ajahetkel