Kasutegur

8. klass > Füüsika > Valemid

95

kus η – (eeta) kasutegur (%), Akasulik – kasulik töö, Akogu – kogutöö (tööd mõõdetud 1J).